Představujeme svazkové obce … CERHONICE

Cerhonice jsou obec ležící v jižních Čechách v okrese Písek

Obec Cerhonice se skládá ze dvou částí, které obě leží v katastrálním území Cerhonice

Historie obce

První písemná zmínka pochází z roku 1291.

Osobnosti v obci

Pamětihodnosti:

  • Ve středu vesnice stojí zámek Cerhonice.
  • První výklenková kaple se nachází při silnici na Mirotice a je jednou ze tří totožných kaplí. Byly postaveny u cest vedoucích z obce v pravidelném trojúhelníku.
  • Druhá výklenková kaple se nachází na severovýchodním okraji obce.
  • Třetí výklenková kaple se nachází u komunikace z obce směrem na Radobytce. Je zasvěcená Panně Marii.[4]
  • V ohradní zdi statku čp. 23 se nachází výklenek pro sochu světce.[4]
  • Poblíž hajnice U červeného kříže jsou umístěné tři kovové kříže na kamenných podstavcích.[5]
  • U silnice od Mirotic se vpravo před obcí nachází kovový kříž na kamenném podstavci.[5]
  • V polích, východním směrem, se poblíž obce nalézá kamenný kříž.[5]
  • U komunikace z Cerhonic směrem na Ostrovec je po pravé straně umístěný kovový kříž na vysokém kamenném podstavci.[5]
  • U silnice Cerhonice – Radobytce se nalézá kamenný kříž se svatým obrázkem. Kříž je obrácený čelem do polí. Vročení kříže: 1874[5]

více na CERHONICE Wikipedie

Oficiální stránky obce CERHONICE