Představujeme svazkové obce… DOBEV

Dobev (f., tedy ta Dobevdo Dobevěv Dobevi) je obec v okrese Písek v Jihočeském kraji mezi Pískem a Strakonicemi, 8 km západojihozápadně od Písku. Obec zaujímá rozlohu 21,28 km² a v 5 místních částech žije celkem přibližně 1 100[1] obyvatel.

Vlastní Dobev, tvořená dvěma srostlými částmi (Starou a Novou Dobeví) má protáhlý tvar, osou vsi vede silnice II/139 z Písku do Strakonic. Většina domů v Dobevi jsou stavení, v současnosti jsou zde i moderní výstavby. Protože je místní krajina rovinatá, všude v okolí Dobevi se nacházejí rybníky. Dobeví protéká Brložský potok v povodí řeky Otavy.

Obec Dobev se skládá z pěti částí na třech katastrálních územích. Údaje z let 2012–2013:

Historie obce

Nejstarší zmínka o vsi se vztahuje k roku 1318, kdy se připomíná v majetku jistého Albery z Dobevi (Albera de Dobeu). Po jeho smrti měli ves v držení jeho synové. Poté se majitelé střídali. Po roce 1530 se stal majitelem Jindřich ze Švamberka, který ves připojil ke svému kestřanskému panství. V roce 1700 bylo kestřanské panství prodáno.  Jeho majitelé Schwarzenbergové ves připojili k protivínskému panství až do roku 1848.  V letech 1790–1800 nechal hrabě Josef Adolf Schwarzenberg postavit 36 domů pro plavce dříví na Otavě a tak vznikla Nová Dobev.

Poslední zářijovou sobotu (24. září 2022) byl na křižovatce silnic do Písku, u obce Dobev a osady Oldřichov požehnán obnovený kříž. Požehnal jej P. Viktor Jaković, rektor kostela Povýšení sv. Kříže v Písku. Jak uvedl Petr Pavel Hanus (kostelník u sv. Jiljí v Heřmani u Písku + zvoník a ponocný ve Skalách, který opravu zorganizoval), kříž stojí v blízkosti místa, kde před 143 lety, v sobotu 13. prosince 1879, tragicky zahynul František Špírek, vozka právovárečného pivovaru v Písku, jedoucí s nákladem do Volyně. V r. 1888,kdy Královské město Písek navštívil císař František Josef I.(vládl 1848–1916, do smrti), nechala rodina Špírků na paměť tragédie postavit v blízkosti místa nehody žulový kříž, z něho se do r. 2021 dochovalo jen torzo. V létě 2021 oslovil Petra P. Hanuse písecký učitel M. Sekyrka s prosbou, aby pomohl kříž zachránit. Ten se opravám a záchranám křížů na Písecku věnuje(ve svém volném čase a s podporou své rodiny) již 12 let, tento kříž byl již jeho 25. dílem. Podle M. Sekyrky je P. Hanus pro opravu křížků zapálený, protože díky jejich obnovování uvěřil v Boha. A dodal, že se u nich může kdokoliv zastavit a uvěřit v Boha jako on.

více na DOBEV Wikipedie

Oficiální stránky obce DOBEV