Představujeme svazkové obce… DOLNÍ NOVOSEDLY

Dolní Novosedly jsou obec v Jihočeském kraji v okrese Písek. Nachází se asi 2 km severovýchodně od města Písku na silnici spojující Písek a Tábor. Žije zde 254[1] obyvatel. Obec se skládá ze tří částí: Dolní Novosedly, Horní Novosedly a Chrastiny. Nachází se zde pouze několik chalup a statků.

Obec Dolní Novosedly se skládá ze tří částí na dvou katastrálních územích.

Na katastrálním území Chrastiny ležela do roku 2020 i vesnice Třešně, která ale spadala pod sousední Záhoří, a osada Nová Třešně. Evidenční část obce Nová Třešně vznikla v roce 2010 jako součást obce Dolní Novosedly, k 8. říjnu 2020 ale byla přičleněna k Záhoří.

Historie obce

První písemná zmínka je z roku 1517.

  • Název Novosedly souvisí z výrazem „lidé nově osedlí“.
  • Kronika obce Novosedly není k dispozici.
  • Dolní Novosedly, ves, hejtmanství a okres Písek, fara a pošta Záhoří u Písku, 30 domů, 222 obyvatel (1890), pískovcové lomy.
  • Roku 1061 dána knížetem ke klášteru ostrovskému a roku 1230 náležela klášteru u sv. Jiří v Praze.
  • Zboží to přišlo v neznámé době do rukou světských a držitelé jedné části psali se Zimové z Novosedel. Z těch vynikl kolem roku 1530 Václav, služebník Lva z Rožmitála. Druhá část příslušela ke Zvíkovu ještě v XVII. století.

více na DOLNÍ NOVOSEDLY Wikipedie

Oficiální stránky obce DOLNÍ NOVOSEDLY