Představujeme svazkové obce… KLUKY

Kluky jsou obec v Jihočeském kraji v okrese Písek na úpatí Píseckých hor. Vesnice se nachází asi 7 km severovýchodně od Písku poblíž silnice II/138 spojující ZáhoříChřešťovice a Albrechtice nad Vltavou. Místní části obce jsou Kluky, Březí a Dobešice.

Obec Kluky se skládá ze tří částí na dvou katastrálních územích.

  • Kluky (k. ú. Kluky u Písku)
  • Březí (leží v k. ú. Kluky u Písku)
  • Dobešice (i název k. ú.)

Historie

První písemná zmínka o vsi Kluky je z roku 1323, ale některé archeologické nálezy datum vzniku obce posouvají ještě poněkud dál.

Kolem poloviny našeho století zapsal archeolog Bedřich Dubský do inventární knihy píseckého muzea zlomky nádob z 13. století, jež byly nalezeny v čp. 10 v Klukách. Stejně starou keramiku odevzdal do muzea v roce 1961 tehdy dvanáctiletý Jiří Kolařík, který ji objevil na staveništi hokejového stadionu.

Roku 1964 na stejném místě objevil další nálezy z uvedeného období archeolog píseckého muzea Jiří Fröhlich. V roce 1974 při kopání základů rodinného domku čp. 29, patřícího rodině Bílých, byla nalezena středověká tuhová zásobnice, která měla ve stěně ještě další malé otvory. Z původního obsahu zůstala na vnitřních stěnách nádoby zčernalá vrstva.

Vzhledem k tomu, že půdorys jednotlivých usedlostí v Klukách se zásadně liší od obvyklého kruhového či půlkruhového tvaru, lze se domnívat, že na pozemku dnešních Kluk a osady Březí se v minulosti usadily 2 – 3 rodiny, které utvořily tři ohniska (středy), kolem kterých pak vznikaly jednotlivé části.

Jedna tato část obsahuje čp. 35, 32,31, 30, 28, 26, 24, 19, 18, 3 a 1. Číslo 34 vzniklo později jako panská hospoda. Šenk sem byl přenesen po vyhoření hospody Františka Adámka roku 1700 z čísla 1. Všechna tato uvedená čísla stojí v kruhu. Na pravém břehu potoka se pravděpodobně usadila druhá rodina a dnes zde najdeme čp. 6, 7, 9, 10, 11, 17, 16 a 15, přičemž tyto usedlosti stojí v kruhu. Třetí rodina se usadila opět v blízkosti potoka a dala vznik osadě Březí. Původní sídla jsou: poplužní dvůr, z něhož roku 1715 schwarzenberská vrchnost vytvořila čtyři živnosti, a dále pak čp. 5, 6, 8 a 11, jež se opět nacházejí v půlkruhu kolem dvora.

více na stránkách obce níže.

Více na KLUKY Wikipedie

Oficiální stránky obce KLUKY