Představujeme svazkové obce… LETY

Kde se obec nachází

Květov je obec ležící v jižních Čechách v okrese Písek.

Historie

Podle místopisce dr. Antonína Profouse má ves jméno nejspíše po svém zakladateli, který nosil jméno Léto (ves Létovy rodiny).

Poblíž obce byl v letech 1942–1943 zřízen Cikánský tábor Lety I určený romské rodiny a jednotlivce, z tábora bylo celkem 420 vězňů odvezeno do vyhlazovacího tábora Auschwitz v Osvětimi.

V roce 1999 upozornil na existenci přímého písemného pramene o tvrzi v Letech strakonický archivář, regionální historik a archeolog Mirovicka Alexandr Debnar. Renesanční orlický hejtman Jindřich Sádlo z Kladrubec se zmiňuje o staré, snad gotické tvrzi „při dvoře“ v Letech, ve své relaci z 18. března 1602 určené majiteli orlického panství Janu Jiřímu ze Švamberka. Rukopisná relace je součástí konvolutu sedmnácti hejtmanových pozoruhodných hlášení z let 1602–1606 o stavu orlického panství. Z dopisu lze vyvodit, že pokud se hejtman Sádlo zmiňuje roku 1602 o staré tvrzi, na níž se utrhla část střechy, mohlo jít o mnohem starší podobu tvrze jako rytířského sídla. Který z více poplužních dvorů v Letech existujících Jindřich Sádlo mínil, dnes není známo. Relace navíc vyznívá dvojznačně. Při troše fantazie a znalosti listinných pramenů o Letech je také možné, že tato stará tvrz stála mimo areál jediného dnešního poplužního dvora, pokud ještě tehdy existoval další poplužní dvůr mimo hranice dnešního areálu, o jehož lokalizaci zatím nejsou žádné zprávy (doklady o prodeji Letů Janem z Kunratic Buškovi a Benešovi Sekerkům ze Sedčic se zmiňují o existenci nejméně dvou poplužních dvorů, u nichž není vyloučeno, že mohly mít každý své panské sídlo).

Obec Lety se skládá ze tří částí na dvou katastrálních územích.

  • Lety (i název k. ú.)
  • Pukňov (leží v k. ú. Šerkov)
  • Šerkov (i název k. ú.)

Na severní hranici katastru obce se nachází rybník Hejný.

více na LETY Wikipedie

Oficiální stránky obce LETY