Představujeme svazkové obce… MIROTICE

Mirotice (německy Mirotitz) jsou město v Jihočeském kraji v okrese Písek. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1254. Ve městě žije, včetně všech částí, přibližně 1 300[1] obyvatel.

Miroticím vévodí kostel svatého Jiljí se čtyřpatrovou věží. Městem se Mirotice staly už počátkem 14. století. V obci byla, zejména v 19. století, početná židovská obec s vlastní synagogou (zničenou v 29. dubna 1945 při spojeneckém náletu) a hřbitovem.

Město Mirotice se skládá z devíti částí na sedmi katastrálních územích.

Významné osobnosti

Město Mirotice je rodištěm Mikoláše Alše (* 1852), který zde také už ve svých 4 letech začal s kreslením. Aleš zde žil s přestávkami do roku 1862, kdy nastupuje na studium v Písku. Pak zde pobýval prakticky jen o prázdninách až do roku 1874, kdy po smrti otce trvale odjíždí do Prahy. Na jeho počest jsou každoročně pořádány slavnosti nesoucí jméno Alšovy dny.

Český loutkář Matěj Kopecký je druhou významnou osobností Mirotic. Kopecký se zde nenarodil, ale přiženil se sem v roce 1795. Bydlel v Kvíčalovské chalupě v Rybářské ulici čp. 112 (u kostela svatého Jiljí) do roku 1836. S tradicí Matěje Kopeckého souvisí i Mirotické setkání loutek a hudby, které zde od roku 2004 probíhá každoročně koncem srpna.

Mirotické pamětihodnosti:

Kostel sv. Jiljí je nejvýraznější památkou Mirotic. Nachází se na západ od náměstí. První písemná zmínka je z roku 1254, jeho základy jsou však asi o 100 let starší. Kostel byl několikrát přestavován, naposledy v letech 1870–1872 v pseudorománském stylu, který mu zůstal dodnes. Roku 1670 mu byla přistavěna druhá věž (zvonice).

Rodný dům Mikoláše Alše s říčkou Lomnicí

Původní Alšův rodný dům v severozápadní části obce se nezachoval, protože byl zcela zničen při požáru. Na jeho místě byla vystavěna více méně zdařilá replika, ve které je nyní památník Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého.

více na…

Více na MIROTICE Wikipedie

Oficiální stránky obce MIROTICE