Představujeme svazkové obce… NEVĚZICE

Nevězice je obec ležící v jižních Čechách v okrese Písek. Žije zde 137 obyvatel.

První písemná zmínka pochází z roku 1499. Vesnice patřila pod správu statku ve Varvažově. Tento statek byl spravován strakonickými johanity až do roku 1847.

Před zrušením poddanství a roboty prodal řád celé varvažovské panství knížeti Karlu II. Schwarzenbergovi. V 16. století byly Nevězice sídlem rychty pro okolní obce. Během třicetileté války obec značně utrpěla. V roce 1680 byly Nevězice těžce postiženy morem – ve vsi tehdy zemřelo 29 chlapců do 14 let, 21 děvčat do 14 let a 24 dospělých lidí. Po zrušení poddanství v roce 1848 byly Nevězice od roku 1850 osadou obce Varvažov, v roce 1873 se oddělily spolu s částí osady Laziště (zbytek patřil ke Králově Lhotě a Probulovu) jako samostatná politická obec. V roce 1924 se osamostatnila dosavadní osada Laziště. V roce 1981 byly přičleněny pod správu MNV Orlík nad Vltavou a po roce 1989 se opět osamostatnily.

Součástí obce byla osada Letoštice, která byla založena v roce 1569, vždy zde stál mlýn a dvě až tři domkářská stavení. Po první světové válce (v letech 1921–1922) zde byla vybudována hydroelektrárna. V roce 1960 byla tato osada zatopena vodní nádrží Orlík.[8][9] Na jejím levém břehu nyní patří k Nevězicím rekreační osady Luh a Peklo.

Jihozápadním směrem od obce nad břehem Vltavy se nacházelo keltské oppidum z pozdní doby laténské. Výšinné opevněné sídliště je kulturní památkou.

více na…

Více na NEVĚZICE Wikipedie

Oficiální stránky obce NEVĚZICE