Představujeme svazkové obce… OKROUHLÁ

Okrouhlá je obec v okrese Písek v Jihočeském kraji, ležící 4 km jižně od Milevska

První písemná zmínka pochází z roku 1488.

Ves patřila k majetku milevského kláštera. Od roku 1431 byla spravována rožmberskými úředníky ze Zvíkova. Mezi roky 1540–1549 patřila Okrouhlá k bechyňskému panství Švamberků.

Od roku 1549 byla ves opět v majetku zvíkovského hradu. Kryštof ze Švamberka ji v roce 1575 zastavil Janu Bernardovi z Hodějova. Když byl Hodějovským majetek po bělohorské bitvě zkonfiskován, Okrouhlá byla vrácena milevskému klášteru. Strahovský opat Jeroným Hirnheim nechal obnovit zdejší zpustlý dvorec. V roce 1876 byly ve vesnici posvěceny tři kamenné kříže. Farní úřad byl v Sepekově, školní děti byly docházely do Veselíčka.

Okrouhlá byla později spravována nedalekou Líšnicí, ale 18. 5. 1893 se obec osamostatnila.

Sbor dobrovolných hasičů byl v obci založen roku 1911. 

Více na OKROULÁ Wikipedie

Oficiální stránky obce OKROUHLÁ