Představujeme svazkové obce… OSEK

Kde se obec nachází

Osek je obec necelých 5 km západně od Milevska v okrese Písek v Jihočeském kraji. Žije v ní 133[ obyvatel.

Historie obce Osek na Písecku

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1469 v knize Paměti Zvíkovské od Františka Tyla, archiváře na Orlíku. Historie obce je totožná s historií okolních vesnic. Původně ves patřila k majetku milevského kláštera. Po husitských bouřích připadla do majetku krále. Roku 1575 byla ves prodána Kryštofu ze Švamberka. Po jeho smrti připadl Osek zvíkovské větvi Švamberků až do pobělohorské konfiskace, kdy se novými majiteli stali Eggenbergové. V jejich držení byla ves do roku 1710, kdy se správy ujali Schwarzenbergové.[4]

Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1890. V roce 1930 zde žilo 324 obyvatel v 58 číslech popisných.

V roce 1869 byla obec evidována pod duplicitním názvem „Vosek t. Osek“. Historicky patřila k okresu Milevsko až do jeho zrušení. K 1. dubnu 1976 se Osek stal součástí obce Zbelítov, od 1. ledna 1985 se obě vesnice staly částmi města Milevska, k 23. listopadu 1990 se obě staly znovu samostatnými obcemi, čímž odřízly od města Milevska jeho část Velkou, která se neosamostatnila a stala se tak exklávou města

Více na…

Oficiální stránky Obce

OSEK na Wikipedii

15. 7. 2023 | Aktuality, Nezařazené