Představujeme svazkové obce… OSTROVEC

Ostrovec (německy Wostrowetz[4]) je obec v okresu Písek, leží asi 15 km severně od okresního města a žije v něm 374[1] obyvatel. Člení se na Horní OstrovecDolní Ostrovec a Dědovice.

Obec leží na říčce Lomnici, v jejím malém údolí na obou březích. Je obklopena téměř ze všech stran lesem, kromě severní strany, má vlastní školku a hasičskou zbrojnici. K obci patří také ještě malá vesnice Dědovice, nacházející se blíže k řece Otavě a k Orlické přehradě. Ostrovec se nachází v nadmořské výšce 383 m n. m.

Obec Ostrovec se skládá ze tří částí na třech stejnojmenných katastrálních územích.

Historie obce

První zmínka o obci pochází z roku 1323, ta se týká ale pouze jenom Dolního OstrovceHorní vznikl až v 17. století. Zprvu ves patřila pod majetek zvíkovského hradu. Později v 16. století přešla ves pod správu cerhonického statku. Po konfiskaci, po Bílé Hoře připadla ves císařskému generálu Baltazaru de Marradasovi. V 17. století ves zpustla, třicetiletá válka ji poznamenala. V 18. století byla část vsi, (Horní Ostrovec), odprodána městu Písek. Dolní Ostrovec byl nadále spravován z cerhonického statku.

více na odkazu níže…

více na OSTROVEC Wikipedie

Oficiální stránky obce OSTROVEC