Představujeme svazkové obce… SMETANOVA LHOTA

Obec Smetanova Lhota leží v jihočeském kraji, 18 km severně od města Písek a s rozlohou 1300 ha spravovaného území.

Obec Smetanova Lhota se skládá ze tří částí, které leží v katastrálním území Smetanova Lhota:

K obci patří i osada Podelhota a osada U varvažovského mostu na pravém břehu Skalice stavebně srostlá s osadou U Mostu obce Varvažov.

 Obec vznikla v druhé polovině 13. století a po dlouhá staletí patřila k maltézskému panství varvažovskému, které v roce 1847 koupil orlický Karel II.  Schwarzenberg. Po zrušení vrchnostenského zřízení v roce 1850 a zavedení veřejné správy, byla Smetanova Lhota  zapojena do velké spojené obce varvažovské, od které se po roce 1870 s osadami Vrábsko a Karlov odloučila jako samostatná obec.

Kolonizátorem vsi byl Maltézský řád sv. Jana Jeruzalemského, který byl do jižních Čech povolán
zde usazeným rodem pánů Bavorů ze Strakonic již v polovině 12.století.

více na…

Více na SMETANOVA LHOTA Wikipedie

Oficiální stránky obce SMETANOVA LHOTA