Představujeme svazkové obce… VARVAŽOV

Varvažov je obec v jižních Čechách v okrese Písek.

Obec Varvažov se skládá ze tří částí, které leží na dvou katastrálních územích.

Něco málo z historie:

První písemná zmínka pochází z roku 1387. Obec byla majetkem řádu rytířů sv. Jana Jeruzalémského a byla spravována ze Strakonic. Ze středověkého řádového dvorce s kostelíkem vznikla později tvrz a posléze zámek. Okolo renesančního zámku byl postupně přistavěn rozsáhlý hospodářský dvůr.

Prvotní zástavba vesnice okolo návsi se postupně rozšířila díky chalupnické výstavbě na část okolo říčky Skalice. Tato část obce se nazývá U mostu. Majetkem církve zůstala obec až do doby prodeje v roce 1847, kdy byla prodána rodu Schwarzenbergů a byla jimi připojena k čimelickému panství. V jejich držení byla až do roku 1948.

více na…

Více na VARVAŽOV Wikipedie

Oficiální stránky obce VARVAŽOV

Kostel sv. Kateřiny a zámek Varvažov:

  • Barokní zámek Varvažov se nachází v těsném sousedství kostela svaté Kateřiny. Dříve sloužil jako letní rezidence johanitů a byl postavený v 18. století velkopřevorem hrabětem Emanuelem Václavem Krakowským z Kolowrat na základech středověké tvrze a poblíž původního starého zámku. Okolo zámku se nacházejí hospodářská a obytná stavení. Součástí zámku býval i pivovar. V 19. století sloužil zámek jako škola. Okolo zámku je zahrada, která je obehnaná kamennou zdí.
  • Kostel sv. Kateřiny – raně gotické kněžiště je nejstarší památkou a dominantou v obci. Nachází se na návsi. Klenba presbyteria je z druhé poloviny 13. století. Roku 1600 byla provedena přístavba. Barokní přestavba se uskutečnila v roce 1718.