Představujeme svazkové obce… VESELÍČKO

Veselíčko je obec v okrese Písek v Jihočeském kraji. Žije v ní 223[1] obyvatel. Nachází se 7 km jižně od Milevska. Obcí protéká Bilinský potok.

Obec Veselíčko se skládá ze dvou částí na dvou katastrálních územích.

  • Veselíčko (k. ú. Veselíčko u Milevska)
  • Bilina (i název k. ú.)

Ves se původně jmenovala Veselí, a to až do roku 1630, kdy byla přejmenována na Veselíčko, aby nedocházelo k záměně s Veselím nad Lužnicí. První písemná zmínka pochází z roku 1488. Vesnice patřila původně k panství milevského kláštera až do roku 1431. V tomto roce se dostala k majetku zvíkovského panství až do roku 1540. Po smrti Kryštofa ze Švamberka připadlo Veselíčko společně s okolními vesnicemi StehloviceBilinaBraniceKřižanovRukávečVelkáKučeřKvětov při dělení dědictví Janovi ze Švamberka, který získal Milevsko. Tento majetek zdědil po jeho smrti jeho syn Kryštof ze Švamberka. V roce 1575 odprodal kromě Veselíčka také Křižanov i Bilinu panu Bohuslavu z Kalenic, který si záhy poté sloučením statků vytvořil panský dvůr. V roce 1600 po jeho smrti patřila ves jeho dvěma synům.[4]

V roce 1630 byla ves při zápisu do zemských desk přejmenována z Veselí na Veselíčko a v tomto roce byl tento majetek postoupen Vojtěchu Hynkovi ze Šternberka. Krátce nato ves patřila Františku ze Šternberka na Bechyni. Ten daroval roku 1635 Veselíčko, Bilinu, Křižanov jako odměnu vychovateli svých synů Alexandru Günterthalovi. Po jeho smrti se novým majitelem stal rytířský rod Wolfů ze Schwartzenwolfu. V roce 1751 koupil Antonín Chlumčanský z Přestavlk a Chlumčan tento majetek i s příslušenstvím, lesy a rybníky…

Také našimi vesnicemi prošla historie a na těchto stránkách si jí budeme připomínat. Již 6. ledna 1215 věnoval král Přemysl Otakar I. ves Belin, tedy naší Bilinu, klášteru Premonstrátů v Milevsku, takže v roce 2015 jsme slavili 800 let co se o nás ví.

K HISTORII rodů, které v obci žili najdete na…

https://www.veselicko.eu/rubrika/historie-po-kapitolach/

O Veselíčku vyšla i kniha…

https://www.obecveselicko.cz/obec/kniha-o-historii-obce/

více na…

Více na VESELÍČKOV Wikipedie

Oficiální stránky obce VESELÍČKO