Představujeme svazkové obce… ZBĚŠIČKY

Zběšičky jsou obec v jižních Čechách v okrese Písek. Žije v nich 164[1] obyvatel. Koncem 19. století patřil zdejší statek čp. 6 velkostatkáři Václavu Havlovi, dědu posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla.

Obec Zběšičky se skládá ze tří částí na třech katastrálních územích.

  • Hanov (i název k. ú.)
  • Popovec (k. ú. Popovec u Zběšiček)
  • Zběšičky (i název k. ú.)

V letech 1961–1987 k obci patřily i JestřebiceKolišovRáb a Srlín.[

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1215. Původně ves patřila k bechyňskému majetku. Roku 1575 koupil Bohuslav z Kalenic od bechyňského pána Krištofa ze Švamberka nejen tuto ves, ale i okolní vesnice. Po jeho smrti 1600 zdědili tento majetek jeho dva synové. V průběhu staletí se vystřídalo několik majitelů, v 17. století patřila obec pražským jezuitům. Velkostatek se zámečkem často střídal své majitele.

V 18. století se do tehdejší převážně židovské obce mohli začít přestěhovávat židé, kteří byli vyhnáni z ostatních měst a vesnic. Z této doby se do dnešních dnů zachoval starý židovský hřbitov. Židé se z obce převážně vystěhovali ještě před vypuknutím II. světové války a represemi ze strany nacistů.

Sbor dobrovolných hasičů byl v obci založený roku 1931.

více na…

Více na ZBĚŠIČKY Wikipedie

Oficiální stránky obce ZBĚŠIČKY