Představujeme svazkové obce… ŽĎÁR

Žďár je obec v okrese Písek v Jihočeském kraji. Leží 10 km jihovýchodně od Písku a 4 km severovýchodně od Protivína. Žije zde 258 obyvatel.

Obec Žďár se skládá ze tří částí na dvou katastrálních územích.

První písemná zmínka pochází z roku 1460. V místě obce bylo v roce 1929 ve zrušené pískovně nalezeno 23 popelnic ze žárového pohřbívání z doby keltského osídlení. V blízkosti se nachází naučná stezka Zelendárky, pojmenovaná podle místní osady, která svůj název má po Albertu Zelendarovi, švagru Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan.

z kroniky hasičů ze Žďáru…

„V Mýšeneckém kostele zní slavnostně chorál „Bože chráníme Tebe“ a celý kostel doslova hřmí písní lásky a vděčnosti k Pánu Bohu. Nastává nová radostná doba ve svobodné vlasti, z Ameriky se vrací milovný president, osvoboditel Tatíček Masaryk, lid jásá a buduje svou novou vlast. Ve vesničkách a v Protivíně budují památníky na paměť těch, kteří položili své životy za vlast a národ. Naše vesnička jako jediná zůstala ušetřena této bolestné události, všichni bratři se do jednoho vrátili ke svým nejdražším. Vrátí se legendární legionáři, hrdinové českého národa. 6. června 1920 zavítal za příčinou oslavy narozenin básníka Heyduka do Písku první president naší republiky tatíček Masaryk. Hasičské spolky se účastnili uvítání v 8 hodin ráno všichni ve stejnokrojích. Slavnost se velmi vydařila a všichni si odnášeli domů nejkrásnější vzpomínky. Rok 1924 byl bohatý na společenské události.“

více na…

Více na ŽĎÁR Wikipedie

Oficiální stránky obce ŽĎÁR