Rádce vlastníka lesa a metodická doporučení i pro obce

Veškerou legislativu obsaženou v těchto publikacích naleznete zde.

Publikace
Publikace „Rádci“ jsou určeny vlastníkům lesa do výměry 50 ha, kteří nemají vypracovaný lesní hospodářský plán a vlastníkům zemědělské půdy, kteří zvažují její zalesnění. Publikace si můžete zde stáhnout v elektronické podobě nebo o jejich tištěnou podobu požádat naše poradce.

Rádce vlastníka lesa a metodická doporučení – www.uhul.cz

V publikaci najdete:

Základní pravidla vlastnictví lesa
Práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů
Vašeho lesa
Vaši hlavní pomocníci
Hospodaření v lese
Založení lesního porostu na zemědělské půdě
Možnosti čerpání příspěvků, dotací a finanční
pomoci
Lesní stanoviště a stabilita lesa

rádce I_2023.indd (uhul.cz)

28. 6. 2023 | Aktuality, Nezařazené