SORP představuje … Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou

V regionu, který je zahrnut v lokalitě působnosti Svazku obcí regionu Písecka působí menší svazky obcí, které rozvíjejí sousedskou spolupráci a partnerství intenzivněji, než tzv. „velký svazek“. Jedním z nich je i Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou.

Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou ©
Na jednání pro přípravu ustavující valné valné hromady zájmového sdružení obcí konaném dne 2.6.1999 za účasti zástupců 8 obcí regionu byl schválen návrh statutu, stanov a jednacího řádu zájmového sdružení obcí s názvem Vltava – Otava

Na valné hromadě konané dne 9.11.1999 bylo schváleno zpracování Integrovaného projektu ekonomického a sociálního rozvoje mikroregionu sdružení obcí mezi Vltavou a Otavou.

V roce 2001 byl název sdružení obcí změněn na Dobrovolný svazek obcí.

Členy Svazku jsou obce:
Dolní Novosedly, Kluky, Křenovice, Olešná, Oslov, Písek – (místní části Nový Dvůr, Semice, Smrkovice), Podolí I, Slabčice, Temešvár, Vlastec, Vojníkov, Vrcovice, Záhoří, Zvíkovské Podhradí

V průběhu roku 2000 bylo sdružení rozšířeno o části města Písek – Semice, Smrkovice, N.Dvůr.