SORP představuje… Dobrovolný svazek obcí severního Písecka

V regionu, který je zahrnut v lokalitě působnosti Svazku obcí regionu Písecka působí menší svazky obcí, které rozvíjejí sousedskou spolupráci a partnerství intenzivněji, než tzv. „velký svazek“. Jedním z nich je i  Dobrovolný svazek obcí severní Písecko

Brána do jižních Čech

Severní Písecko je branou, jíž se vchází do turistické perly republiky – jižních Čech. Při pohledu shora se v  kopcovité krajině střídají rozsáhlé lesy s barevnými plochami polí, všude se zrcadlí velké množství rybníků, malých i velkých vodních toků a všechno oživují siluety kostelů a červené střechy na bílých staveních.

Členské obce