SORP představuje… Svazek obcí Milevska

V regionu, který je zahrnut v lokalitě působnosti Svazku obcí regionu Písecka působí menší svazky obcí, které rozvíjejí sousedskou spolupráci a partnerství intenzivněji, než tzv. „velký svazek“. Jedním z nich je Svazek obcí Milevska

Dobrovolný svazek obcí milevského regionu byl založen v dubnu 1997 za účelem zlepšení sociálního a ekonomického rozvoje oblasti. Za své hlavní cíle považuje vyhledat optimální řešení sociálního a ekonomického rozvoje regionu a toto řešení realizovat (včetně potřebné osvěty a finančního krytí potřebných aktivit). Činnost svazku vychází z programu, který obsahuje:

  • podporu rozvoje ekonomického potenciálu a propagace podnikatelských aktivit
  • podporu školství, zdravotnictví, sociální péče a kultury
  • podporu rozvoje turistiky a propagace v oblasti cestovního ruchu
  • péči o ochranu a tvorbu životního prostředí
  • péči o krajinu
  • podíl na řešení problémů dopravy a dopravní obslužnosti
  • podporu řešení technické infrastruktury (zejména zásobování pitnou vodou, čištění odpadních vod, plynofikace, elektrifikační a telekomunikační síť)
  • péči o bezpečnost a ochranu majetku i osob v regionu

Členské obce: