SORP představuje… Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch 

V regionu, který je zahrnut v lokalitě působnosti Svazku obcí regionu Písecka působí menší svazky obcí, které rozvíjejí sousedskou spolupráci a partnerství intenzivněji, než tzv. „velký svazek“. Jedním z nich je Zlatý vrch.

Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch byl založen 22.3. 2004. Rozkládá se v jižní části okresu Písek a částečně zasahuje do okresu Strakonice, kolem nejvyššího bodu okolí Zlaté hory, s nadmořskou výškou 461 metrů nad mořem, který je významně spjat s historií regionu. V prostoru kolem hory, která na jihozápadě téměř sousedí s obcí Ražice a jihovýchodě s obcí Heřmaň se jako na jediném místě na Písecku dolovalo zlato. Místní nalezené tzv. zlatokopecké stařiny jsou pravděpodobně pozůstatky jednoho ze zlatodolů, které byly dány v zástavu ve 14. století králem Janem. 

Zakládajícími členy jsou obce DrahoniceHeřmaňKestřanyPutimRažice a Skály. V roce 2005 se připojila obec Dobev. Svazek obcí má v současné době přes 3000 obyvatel.

V regionu se nachází několik turisticky velice zajímavých míst, Národní přírodní rezervace rybník Řežabinec a Řežabinecké tůněstředověké tvrze v KestřanechŽižkova mohyla u Sudoměře, obec Putim je spjata s osudy dobrého vojáka Švejka a sedláka Jana Cimbury, Heřmaň s básníkem Janem Čarkem a filmovým režisérem Václavem Krškou, Skály vynikají nádhernou památkovou zónou se stavbami jihočeské venkovské architektury – Budičovice, v Drahonicích okrouhlá věž tvrze, kousek od Dobeve rozhledna Velký Kamýk, muzeum Přírody a železnice v Ražicích a mnohé další.