Správa osobních údajů v praxi měst a obcí

V rámci Center společných služeb byla SMO vypracována publikace Správa osobních údajů v praxi obcí a měst – dokument poslouží pro využití nejen starostům obcí.

Vznikla na základě podnětů z jednotlivých CSS ve spolupráci s MV ČR, MPSV ČR a ÚOOÚ.

Je užitečnou pomůckou pro orientaci v dané oblasti.

Publikace ke stažení, zde