Strategie obcí – chytrá obec – energetická koncepce obcí na Písecku

Jak vyplývá z průzkumu Sdružení místních samospráv ČR, vlastní energetický zdroj plánuje v příštích třech letech stavět 60 procent obcí. Obce v České republice chtějí zvýšit svou energetickou soběstačnost a rozvíjet komunitní energetiku i využívání energetického managementu.

Energetickou koncepci má však minimum obcí v celém Česku

Pouhých 5 procent obcí má zatím zavedenou energetickou koncepci – strategický dokument s jednotlivými kroky, jak v oblasti úspor a nových zdrojů postupovat. I v tomto ohledu se ale v řadě obcí blýská na lepší časy. Zavést v brzké době takovou koncepci plánuje 48 procent obcí. Přes polovinu obcí (53 %) hodlá spolupracovat například v oblasti sdílení služeb energetického manažera nebo společných investic s jinými obcemi.

Mezi obcemi roste nejen zájem o komunitní energetiku, ale stále více obcí chce k energetice přistupovat koncepčně a odhalovat, kde například energiemi nevědomky plýtvá, k čemuž slouží právě energetický management. Výstavba nových zdrojů má největší smysl, když je zvolena vhodně pro místní podmínky a jde ruku v ruce s hledáním úspor,“ říká Michal Svoboda, energetický expert SMS ČR, který obcím radí v rámci platformy Obec 2030.

Příkladem může být obec Slavičín – viz prezentace konceptu

Pilotním realizátorem „chytré obce“ je prezentována obec Slavičín

Strategie „Chytrý Slavičín“ 2022-2030

V případě zájmu vám rády poradíme

Strategie (Program rozvoje obce)

Ing. Dagmar Divišová, tel.: +420 775 929 600, e-mail: tajemnik@sorp.cz

Mgr. Jitka Soldátová, tel.: +420 775 595 600, e-mail: soldatova@sorp.cz

Projekty/veřejné zakázky/administrativa

Mgr. Dagmar Voldřichová, tel.: +420 778 510 600, e-mail: voldrichova@sorp.cz