Dobrovolné svazky obcí na Písecku spolupracují

Setkání zástupců obcí na Písecku se uskutečnilo ve dnech 18.-19.5.2023 v obci Vráž.

Neformální prostředí v lázeňském zámku Vráž, včetně hojné účasti zástupců obcí, bylo podnětným místem pro výměnu zkušeností a dobrých praxí obcí sdružených v pořadatelském Svazku obcí Milevska, hostícím Dobrovolném svazku obcí severního Písecka i zastřešujícím Svazkem obcí regionu Písecka.

Spolupráce všech svazků z území Písecka přináší zástupcům obcí cenné zkušenosti a spolupráci na projektech. Rada Regionu SORP proto svým rozhodnutím konání akce podpořila finančním příspěvkem.