VALNÁ HROMADA 8.6.2023

Svazek obcí regionu Písecka zve členské obce a jejich starosty na VH.

Pozvánka a informace o činnosti dnes byla rozeslána.

Pozvaní hosté:

p.  Mgr. Roman Fouček – vedoucí oddělení územního plánování, MěÚ Písek

p. Ing. Jakub Šimoník – ZEVO Písek, s.r.o., jednatel společnosti