Vysokorychlostní internet v obcích na Písecku

Dostupnost vysokorychlostního připojení k internetu pro občany i ekonomické subjekty má strategický význam nejen pro rozvoj velkých měst, ale také obcí, včetně venkovských regionů. Je důležitým nástrojem, který umožňuje zvýšit zaměstnanost a účinně snižuje dílčí nevýhody bydlení v obci, jakými jsou např. horší dostupnost služeb i státní správy.

Projekt BCO vznikl, aby s rozvojem vysokorychlostního internetu ve Vaší obci pomohl.

BCO je uskupení centrály a územních koordinátorů, zřízené Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR za cílem dlouhodobě podporovat rozvoj vysokorychlostních sítí s velmi vysokou kapacitou na území naší republiky.

BCO ČR je součástí evropského uskupení BCO kanceláří, zastoupených ve většině států EU. Kanceláře BCO vznikly na základě iniciativy Evropské komise pro podporu rozvoje broadbandu v EU.

Projekt BCO ČR byl zpracován v souladu s Národním plánem rozvoje sítí nové generace. Vychází z kapitoly 9 Národního plánu pro rozvoj sítí nové generace a je realizován v rámci prioritní osy 5 Technická pomoc Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, konkrétně cílů:

Projekt BCO

Projekt „Broadband Competence Office Česká republika“ (dále jen „BCO“) byl připraven v souladu s Národním plánem rozvoje sítí nové generace. Projekt je postupně naplňován v rámci realizace prioritní osy 5 Technická pomoc Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (dále jen „OP PIK“), konkrétně specifických cílů:

  • Zajištění efektivního řízení a administrace operačního programu
  • Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity operačního programu.

Projekt BCO je však zejména součástí významné aktivity členských zemí EU, která již od roku 2016 poskytuje důležitou podporu snahám členských zemí o dosažení cílů vytýčených strategií pro jednotný digitální trh směřující ke gigabitové společnosti ]. Zmíněnou aktivitou s označením European BCO Network se rozumí síť BCO ustavených v členských zemích EU, a to jak na národní, tak i regionální úrovni.

Hlavní činnost BCO Česká republika je zaměřena především na:

  • poskytování podpory aktivitám směřujícím ke zvyšování účinnosti a efektivnosti investic do rozvoje vysokorychlostních sítí,
  • poskytování expertní pomoci samosprávám obcí, podnikatelským subjektům, socioekonomickým aktérům a rovněž obyvatelstvu v oblasti rozvoje vysokorychlostních sítí (pokrytí, mapování, kvalita služeb a penetrace, budoucí investiční plány atd.),
  • poskytování podpory pro využívání dotačních či finančních nástrojů,
  • podporu agregace poptávky po vysokorychlostním připojení a službách.

Kromě toho BCO Česká republika na místní a krajské úrovni:

  • prosazuje a napomáhá koordinaci při výstavbě či rekonstrukcích liniových staveb souvisejících s možným rozvojem vysokorychlostních sítí, a to s cílem ušetřit investiční prostředky,
  • poskytuje podporu při přípravě nebo aktualizaci územních plánů,
  • propaguje a prosazuje odstraňování existujících překážek a snižování investiční náročnosti při budování vysokorychlostních sítí (snížení výše částek za služebnost, eliminace obvyklého uplatňování vícenákladů při opravách povrchů silnic a chodníků, odstranění duplicitních poplatků atd.),
  • snaží se vyhledávat způsoby, jak urychlit proces projektové přípravy a výstavby vysokorychlostních sítí při zachování zásad technologické neutrality.

Přehled užitečných informací, kontaktů a odkazů pro obce a místní samosprávy…

https://www.bconetwork.cz/cz/informace-pro-obce-a-kraje/229/

Obce, které na Písecku navštívil koordinátor BCO:

více na:

https://bcocz.maps.arcgis.com/apps/dashboards/e80c065200f3453390945d56ac9f68e7