„Výstrahy ČHMÚ“ přímo starostůma samosprávám.

Rychleji a adresněji informace o akutním ohrožení bouřkami či povodněmi jednoduše prostřednictvím
SMS – novou službu „Výstrahy ČHMÚ“ vyvinul Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve
spolupráci se starosty a zástupci krajů.

Sloužit má nejen jim, ale i krizovým tajemníkům, povodňovým komisím a dalším uživatelům z řad samospráv. V rámci neustálého zlepšování je cílem co nejrychleji sdílet informace v době hrozících nebezpečných hydrometeorologických jevů a to pro konkrétní lokalitu, o jejíž bezpečí se starostové a další činitelé mohou včas postarat. Díky ní je možné okamžitě varovat obyvatele své obce, či rozhodovat o provedení opatření nutných k ochraně životů, zdraví a majetku.

Díky principu služby a možnostem jejího nastavení uživatelům nehrozí zahlcení nevyužitelnými daty, ale
naopak se k nim tím nejrychlejším možným způsobem dostanou jen relevantní a důležité informace, díky
nimž mohou starostové učinit včasná rozhodnutí, a ochránit tak obyvatelstvo před následky nebezpečných hydrometeorologických jevů.

Jak služba funguje?
Starostové a krizoví pracovníci mohou požádat o registraci na chmu.vystrahy@chmi.cz, stačí uvést:

  • jméno,
  • mobilní kontakt,
  • e-mail a lokalitu.

Jejich žádost bude ověřena administrátory systému a po schválení obdrží pokyny k vytvoření hesla do systému registrací. Pak už stačí jen na mobilním telefonu vyhledat stránku https://vystrahy.chmi.cz/install, odsouhlasit instalaci aplikace pro správu profilu a v ní vyplnění registračních údajů. Po instalaci podpůrné aplikace si uživatel může upravit nastavení toho, co ho zajímá a jak si přeje být informován.

Konkrétně to znamená výběr domácího ORP (například Olomouc), případně i dalších ORP (např. Prostějov, Přerov, Lipník nad Bečvou…), která ho také mohou zajímat. SMS je tvořena při výskytu bouřek a povodní, které přinášejí velké nebezpečí a to přímo ve zvolené oblasti.

Nejde přitom o obvyklé jevy – např. o běžnou letní bouřku – ale o jevy extrémní intenzity a nebezpečí.
ČHMÚ předpokládá, že v případě varovných SMS zpráv půjde spíše o jednotky případů během roku, které
starostům umožní reagovat opravdu tehdy, kdy je to nejvíce potřeba.


V obslužné aplikaci je možné i nastavení dalších doplňkových funkcionalit v podobě zobrazení a notifikací
i pro další jevy, na něž se výstrahy vydávají.

Kontakt:
Monika Hrubalová
Tiskové a informační oddělení
e-mail: monika.hrubalova@chmi.cz
info@chmi.cz
tel.: 244 032 724 / 737 231 543
Video návod k obsluze aplikace
Více informací naleznete zde: https://www.chmi.cz/informace-a-sluzby/CHMU-pro-samospravu