Významné osobnosti Písecka … Josef Němeček z Drhovle

Josef Němeček se narodil v Drhovli u Písku. Po maturitě na píseckém reálném gymnáziu byl Josef Němeček odveden 27.3.1933 ke 4. hraničářskému praporu v Jindřichově Hradci, kde po absolvování důstojnické školy získal hodnost četaře aspiranta. Jako ppor. pěchoty byl v roce 1935 vyřazen v Prostějově do zálohy. Ve vojenské službě však pokračoval dále. Prošel kursem vojenských leteckých pozorovatelů a v letech 1936-37 působil již jako pozorovatel letectva u 1. leteckého pluku v Chebu.
V září 1937 byl přijat do Vojenské akademie v Hranicích, z níž vychází v prosinci 1938 jako poručík letectva a nastupuje u 73. letky 6. let. pluku v Hradci Králové. Od ledna do března 1939 absolvoval již v pohnuté předválečné době další kurs leteckých pozorovatelů. Dne 20.3.1939 byl ze svazku Československé armády propuštěn. Odešel do Prahy, kde od 2.2.1940 do 5.6. téhož roku pracoval u Státního meteorologického ústavu.
Dne 13.6.1940 přešel slovenské hranice do Maďarska a zde po složitém manévrování se mu podařilo uniknout zatčení a překročit hranice Jugoslávie. Dne 26.6. byl zaregistrován na čs. konzulátě v Bělehradě do řad dobrovolníků.

více na … plukovník in memoriam Josef Němeček

nemecek_josef.jpgNĚMEČEK
Josef

navigátor
plk.F/Lt100019
* 18.2.1912
Drhovle u Písku (C)

† 17.1.1984
Plzeň


Jíša Z.: Letci Písecka na bojištích druhé světové války; Vávra D.: Muži na správné straně – I. díl.
11. 8. 2023 | Aktuality, Nezařazené