Změna územního plánu jednotný standard – výzva pro předkládání žádostí pro obce do 5 tis. obyvatel od 14.3.2023 do 31.10.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 14 března 2023 vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí do programu 117 55 Podpora územně plánovacích činností obcí 2023 podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí, na dvě dotační aktivity Územní plán jednotný standard a Změna územního plánu jednotný standard Celková alokace výzvy 90 mil Kč ..
Pro obce do 5 000 obyvatel
Odkaz na webové stránky

Harmonogram výzvy
Vyhlášení výzvy: 14. března 2023
Zahájení příjmu žádostí: 14. března 2023
Datum a hodina ukončení příjmu žádostí: 31. října 2023 12:00 hod.
Rozhodný je den a čas podání žádosti do datové schránky
Ministerstva pro místní rozvoj.
Předpokládaná doba realizace akce jsou cca 2 roky.

(Apel MMR na čerpání!!!)

Oprávněným v případě aktivity 1 nemůže být žadatelem
• obec, jež čerpala dotaci z národního programu 11705 či 11753 na ÚP (tzn obdržela
dotaci a uhradila výdaje to neplatí v případě, kdy celá částka dotace byla
rozhodnutím příjemce dotace vrácena zpět poskytovateli dotace)
• obec, která již získala dotaci na zpracování nového ÚP z programu 11755 na tutéž
aktivitu;
• obec, která pořídila/pořizuje ÚP a byla/je příjemcem dotace na pořízení návrhu ÚP z
IOP/IROP I nebo z Programu rozvoje venkova;
• obec čerpající dotaci (na zpracování nového ÚP včetně zpracování v jednotném
standardu) ze strukturálních fondů (IROP I 2014 2020 nebo IROP II 2021 2027
• Oprávněným v případě aktivity 2 nemůže být žadatelem:
• obec, která již získala dotaci na zpracování nového ÚP z programu 11755 na tutéž
aktivitu;
• obec čerpající dotaci (na zpracování změny ÚP za účelem jeho konverze do
jednotného standardu) ze strukturálních fondů (IROP I 2014 2020 nebo IROP II 2021
2027), a má ho vyhotoven v jednotném standardu.

Pro členské obce SORP budou informace zaslány se zápisem z VH 8.6.2023

V případě zájmu se na nás obraťte, rádi vám se zpracováním žádosti pomůžeme:

Projekty/veřejné zakázky/administrativa

Mgr. Dagmar Voldřichová, tel.: +420 778 510 600, e-mail: voldrichova@sorp.cz