Pozvánka – setkání pracovní skupiny pracovní skupiny pro rovné příležitosti

Zveme vás na setkání pracovní skupiny pracovní skupiny pro rovné příležitosti, která se uskuteční

8 4. 2019 od 14 hod. v zasedací místnosti SORP, Velké nám. 1, Písek.

1. 4. 2019 | Pracovní skupiny