Pozvánka na jednání Řídícího výboru projektu MAP II Písecko

Zveme Vás na jednání Řídícího výboru projektu MAP II Písecko

ve středu dne 12. června 2019 od 10 hod.

zasedací místnost SORP, Velké nám. 1, 2. patro

Bližší informace naleznete v příloze.