Seznam členů – řídící výbor MAPII Písecko

č. organizace jméno a příjmení funkce pro MAP II
1. SORP Ing. Miroslav Sládek zástupce realizátora projektu – předseda Rady regionu SORP
2. Jihočeský kraj Mgr. Eva Vanžurová zástupce kraje a zřizovatelů škol – starostka města Písek
3. Obec Čížová Ing. Tomáš Korejs zástupce zřizovatelů – starosta obce
4. MěÚ Písek Ing. Marie Cibulková zástupce zřizovatelů, vedoucí odboru školství a kultury
5. Obec Heřmaň Bc. Jana Matoušková zástupce obcí, které nezřizují školu – starostka obce
6. ZUŠ O. Ševčíka, Písek Mgr. Jindřiška Kudrlová zástupce základních uměleckých škol – ředitelka ZUŠ O. Ševčíka Písek
7. ZŠ T. Šobra a MŠ, Písek Mgr. Jaroslav Volf zástupce vedení škol škol
8. ZŠ a MŠ Záhoří Mgr. Markéta Bajerová zástupce vedení škol a zástupce rodičů
9. ZŠ a MŠ Kluky BcA. Věra Lukášová zástupce školních družin a školních klubů, vedoucí školní družiny
10. Zástupce rodičů Miloš Ťupa zástupce rodičů se souhlasem školské rady ZŠ E. Beneše a MŠ Písek
11. Dům dětí a mládeže Písek Mgr. Milan Malík zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání a středisek volného času, ředitel DDM Písek
12. Městská knihovna Písek Mgr. Roman Dub zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání, ředitel Městské knihovny Písek
13. Jihočeská hospodářská komora – oblastní kancelář Písek Mgr. Kateřina Rybaříková ředitelka oblastní hospodářské komory, zástupce zaměstnavatelů
14. KÚ JčK, KAP Mgr. Lucie Jarkovská Jihočeský kraj, zástupce Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
15. Agentura pro sociální začleňování Mgr. Pavel Košák zástupce Agentury pro sociální začleňování  
16. Národní institut pro další vzdělávání Ing. Ivana Kozáková zástupce Centra podpory projektu SRP (NIDV) a Konzultant MAP II
17. MAS Brána Písecka Roman Čarek zástupce MAS působících na území daného MAP