Informace o konání valné hromady Svazku obcí regionu Písecko – hlasování per rollam 7. – 10.12.2020