Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Dodávka domácích kompostérů pro obce regionu Písecko