Výzva k podání nabídky – Dodávka kontejnerů/nádob na tříděný odpad pro obce regionu Písecko