Aktuality

Veřejné projednání PUM a PUZ

Dne 5.2.2020 proběhlo veřejné projednání analytické části dokumentů: Plán udržitelné mobilityPlán udržitelné zeleně města Písku Své podměty k této části můžete zasílat prostřednictvím on-line formuláře, který naleznete zde. Veškeré dokumenty jsou k dispozici níže.
Více informací

Veřejné projednání PUM a PUZ

Dne 5.2.2020 proběhlo veřejné projednání analytické části dokumentů: Plán udržitelné mobility Plán udržitelné zeleně města Písku Své podměty k této části můžete zasílat prostřednictvím on-line formuláře, který naleznete zde. Veškeré dokumenty jsou k dispozici níže.
Více informací

Žádost o podporu projektu Kontejnery II podána

V průběhu loňského podzimu byl proveden průzkum zájmu mezi členskými obcemi Svazku o zapojení se do společného projektu, který by se zabýval rozšířením separace odpadů, nákupem nádob a kontejnerů na tříděný odpad v rámci Operačního programu Životní […]
Více informací

Ukliďme Orlík!

Povodí Vltavy, státní podnik, ve spolupráci s Českým rybářským svazem a Českým svazem ochránců přírody zvou na dobrovolnickou akci na pomoc přehradě Orlík v sobotu 15. února od 9 do 14 hodin. „Už koncem února […]
Více informací