Aktuality

Hlasování valné hromady per rollam

Hlasování valné hromady Svazku obcí regionu Písecko formou per rollam v období 7.12.2020 od 9.00 hod do 10.12.2020 do 20.00 hod. Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k jednotlivým bodům/návrhům usnesení vyjádřit, aby […]
Více informací

POZVÁNKA

na workshop pro členy Řídícího výboru MAP II Písecko ve čtvrtek dne 10. prosince 2020 od 10 hod. a na následující jednání Řídícího výboru MAP II Písecko ve čtvrtek dne 10. prosince 2020 od 11 […]
Více informací

Ředitel školy v moři změn

Naplánované setkání s PhDr. Václavem Trojanem, Ph.D. na téma Ředitel školy v moři změn proběhne on-line 25.11. 2020. Čas setkání 9:00 – 12:00. V tomto čase proběhne také pracovní skupina ředitelů základních škol. Budou vám sděleny aktuální […]
Více informací

Písecko dětskou stopou

1.října 2020 byla v dětském oddělení Městské knihovny v Písku zahájena výstava koláží mateřských škol z Písecka pod názvem Písecko dětskou stopou. Tímto netradičním způsobem zvou děti z mateřských škol k výletům na zajímavá místa ve svém okolí. Můžete tedy […]
Více informací

Proč je důležité číst dětem.

1. 10. 2020 od 16:00 v Dětském oddělení Městské knihovny Písek Vzdělávací program pro rodiče a veřejnost na téma: Lektor: Lucie Hrdličková Čtení knih a příběhů našim dětem nabízí nejen příjemné chvilky s nimi. Čtení rozvíjí naše […]
Více informací

Pozvánka na setkání zástupců ředitelů ZŠ Písecka

KOMPETENČNÍ MODEL ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! Žádám o přečtení následujícího dopisu, o souhlas a jeho případné přeposlání zástupci (zástupcům) ředitele na vaší škole. Jmenuji se Jaroslav Volf a jsem členem […]
Více informací

Plán vzdělávání na příští školní rok je hotov

I přes vládní opatření v období koronavirové krize aktéři Místního akčního plánování rozvoje vzdělávání na Písecku (MAP) nezaháleli a společně dokončili aktualizaci strategického dokumentu MAP a akčního plánu MAP na školní rok 2020 – 2021. Ten […]
Více informací

Navazující semináře EVVO pro pedagogy MŠ

POZVÁNKA na navazující semináře EVVO pro pedagogy MŠ                                         Místo konání seminářů: Dům dětí Písek, Švantlova 2394 Termín: 11.6.2020 Doba konání seminářů: 4. téma: Regionálně zakotvené učení 9:00 – 12:00 5. téma: Tvorba výukového programu/ […]
Více informací

Opatření PUZ – připomínky do 30.4.2020

Vážení občané, od této chvíle můžete zasílat své podněty a připomínky k navrhovaným opatřením z připravovaného Plánu udržitelné zeleně prostřednictvím online formuláře, a to do 30.4.2020. Můžete také navrhnout vlastní opatření, která Vám v návrhu chybí. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4QQzHXWeAkGxC7SikSkET9F9CM3-x0RPlHol9UU2dPdUOEwyUk5ZRFU3Q1lVRE1PRjVNS1pGSVpFSi4u Předem […]
Více informací

PUM a PUZ – návrhová část k připomínkám

Vážení občané, Ačkoliv jsme z důvodu vyhlášeného stavu nouze a s ohledem na další nařízení Vlády ČR povinni zrušit druhé veřejné setkání k Plánu udržitelné mobility a Plánu udržitelné zeleně města Písku (PUM a PUZ), […]
Více informací

OMEZENÍ PROVOZU KANCELÁŘE

OMEZENÍ PROVOZU KANCELÁŘE Vzhledem k rozhodnutí vlády ČR a vyhlášené karanténě jsou akce MAP II Písecko i další akce SORP do odvolání zrušeny. O nových termínech vás budeme včas informovat. Pracovníci MAP II a kanceláře SORP […]
Více informací