Návrhová část PUM a PUZ – možnost zasílat připomínky do 17.6.2020

Obyvatelé Písku měli ve středu 3. června možnost seznámit se s návrhovými částmi Plánu udržitelné mobility a Plánu udržitelné zeleně města Písku.

„Tyto strategické dokumenty řeší budoucnost dopravy ve městě, parkování, prostorové uspořádání a funkční využití veřejných prostranství, ale třeba také hospodaření s vodou.  Jejich cílem je navrhnout opatření, která zvýší kvalitu života ve městě v souladu s udržitelným stavem dopravy a zeleně v příštích desetiletích, a to až do roku 2070,“ vysvětluje za město Písek Jan Venclík.

Účastníci projednání měli možnost podívat se na zpracované návrhy, jak by mohly vypadat konkrétní lokality a diskutovat o nich s autory. Návrhovou část spolu s presentacemi naleznete níže v Dokumentech. Možnost vyjádřit se k návrhovým částem plánů lze do 17.6.2020 prostřednictvím formuláře.

Formulář pro sběr podnětů:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4QQzHXWeAkGxC7SikSkET9F9CM3-x0RPlHol9UU2dPdURVVWSkgzNVAzWkZMSkRRVUg1TUFUR0tMNi4u

„Finální verze plánu bude předložena ke schválení zastupitelstvu města Písek a na jejím základě budou postupně tvořeny pětileté akční plány,“ doplňuje Venclík.

Veškeré dokumenty k PUM a PUZ naleznete zde.

8. 6. 2020 | Aktuality, Pasporty