8. setkání starostů obcí CSS Písecko

Již 8. setkání starostů obcí Svazku obcí regionu Písecko v rámci projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb obcí se koná 28.11.2019 od 14:00 hodin v Domu kultury v Milevsku. Na programu setkání bude kromě obvyklých bodů také přednáška k aktuálním a plánovaným novinkám v legislativě souvisejících s chodem obcí pod vedením právníka Mgr. Marka Chadimy. Účastníci se dozvědí novinky např. v oblasti připravovaných změn v odpadové legislativě, změn stavebního práva a přípravy nového stavebního zákona, mýtného na silnicích první třídy a jeho dopadu na obce a další aktuální témata.