Den otevřených kronik v Prácheňském muzeu

Svazek obcí regionu Písecko ve spolupráci s Prácheňským muzeem v Písku pořádá v úterý 22. listopadu od 15 do 17.30 hodin v přednáškovém sále muzea „Den otevřených kronik“. Akce je určena nejen kronikářům a kronikářkám, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti.

V rámci akce bude možné nahlédnout do obecních i městských kronik z píseckého i milevského regionu. Součástí bude také možnost diskutovat s kronikáři o vedení kroniky, zajímavostech v místních kronikách či o historii obcí a měst našeho regionu. Kronikáři jistě uvítají možnost vyměnit si zkušenosti s vedením kroniky a seznámit se kronikami jiných obcí či spolků. Touto akcí navazuje svazek obcí na úspěšný seminář na téma vedení kronik, který proběhl v říjnu. Ukázalo se, že právě předávání zkušeností a praktické příklady a možnost „prolistovat si“ kronikami je to nejcennější, co si posluchači ze semináře odnášejí. Na akci jste srdečně zváni.

pozvanka-den-otevrenych-kronik-1

14. 11. 2016 | Aktuality