Kronikáři se opět setkali

Den otevřených kronik

Svazek obcí regionu Písecko uspořádal ve spolupráci s Prácheňským muzeum v Písku v úterý 22. listopadu v Přednáškovém sále Prácheňského muzea  úspěšný vzdělávací seminář „DEN OTEVŘENÝCH KRONIK“ pro kronikáře obcí Písecka a Milevska, kterého se zúčastnilo více než 30 účastníků.

 dscn0088

Vzdělávací akce byla určena nejen kronikářům a kronikářkám obcí, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti. Na akci mohli nahlédnout do obecních i městských kronik. Měli také možnostž diskutovat s kronikáři o vedení kroniky, zajímavostech v místních kronikách či o historii obcí a měst v píseckém a milevském regionu. Kronikáři zase uvítali možnost vyměnit si zkušenosti s vedením kroniky a seznámili se s kronikami jiných obcí či spolků.

 
dscn0089

Děkujeme kronikářum a kronikářkám za jejich záslužnou práci.

dscn0092

 

 

 

 

 

 

 

23. 11. 2016 | Aktuality