MAP II Písecko chystá opět řadu akcí pro žáky i učitele

Realizační tým Místního akčního plánování rozvoje vzdělávání na Písecku II (MAP II Písecko) chystá na příští školní rok opět řadu zajímavých akcí pro žáky i pedagogy, které jsou součástí Akčního plánu na příští školní rok, který schválil dne 15. června 2021 Řídící výbor projektu. Pro děti v mateřských školách jsou připraveny čtenářské programy Věry Lukášové, pro základní školy pak minifestivaly čtení. Učitelům budou určeny semináře zaměřené na virtuální svět a fake news. Nadaní žáci sedmých až devátých tříd se mohou těšit na výtvarné workshopy. „Chystáme také strategické hry zaměřené na podporu matematické gramotnosti a pokračovat budeme ve vytváření geoher. První vzdělávací hry určené pro mobilní telefony a hrané ve venkovním prostředí jsou již vyvinuty a děti je budou zkoušet už o prázdninách na příměstských táborech,“ uvedla manažerka implementace projektu MAP II Písecko Jitka Soldátová.

Příští školní rok bude MAP II Písecko pokračovat také ve spolupráci s neziskovou organizací Post Bellum na projektu Příběhy našich sousedů, do kterého se zapojí nové týmy. „Jedná se o vzdělávací projekt pro žáky ve věku 13 až 15 let, kteří mají za úkol vyzpovídat pamětníka některého z klíčových momentů 20. století,“ vysvětlila Taťána Mládková, manažerka projektu. První výstupy budou žáci prezentovat už 23. června v písecké knihovně.

K dalším významným činnostem MAP II patří také organizování setkání pedagogických pracovníků a žáků místních i mimopíseckých škol a školek, na kterých mají příležitost vyměňovat si zkušenosti a informace. Nabízí jim také příležitost spolupracovat na nových nápadech a námětech, a to nejen mezi školami, ale i mezi dalšími aktéry ve vzdělávání, jako jsou poradenská centra, knihovny, DDM nebo neziskové organizace.

2. 7. 2021 | Aktuality, MAPII Písecko