Pozvánka se seminář pro kronikáře

Svazek obcí regionu Písecko pořádá 

v pondělí 19. srpna 2019 od 9:00 hodin v Městské knihovně v Písku, Alšovo náměstí 75/13 

SEMINÁŘ PRO KRONIKÁŘE

Seminář je určen zejména kronikářům a kronikářkám obcí, ale i zástupcům obcí a zájemcům z řad spolků či organizací, kteří mají o tuto problematiku zájem.  Na semináři se dozvíte zajímavá témata související s obecními kronikami, kronikami spolků a organizací, jako je aktuální legislativa, jak a čím psát do kroniky, jak vést přílohy, jak dopsat kroniku, když nebyla nějaký čas vedena, GDPR a kronika atd. Součástí bude také diskuse nad zajímavostmi v místních kronikách a ukázkami vedení nejen obecních kronik.

Součástí semináře bude také seznámení se s metodickým pokynem Jak vést obecní kroniku na počítači s následným vytištěním.

Lektorem semináře je Mgr. Tomáš Hromádka – kronikář městské části Praha – Velká Chuchle, šéfredaktor časopisu Kroniky a kronikáři, za rok 2014 oceněn titulem „Kronikář roku“.

Seminář je zpoplatněn – Bližší informace k programu viz. pozvánka níže.

19. 7. 2019 | Aktuality