Školy z Písecka se již aktivně připravují na další školní rok