V Bošovicích proběhlo setkání a školení starostů obcí

Svazek obcí regionu Písecko uspořádal v úterý 6. září v Obecním sálku v Bošovicích u Čížové úvodní setkání starostů obcí z regionu Písecka spojené se seminářem, jehož hlavním tématem byly změny novely zákona o obcích účinné od 1.7.2016 a jejich význam pro praxi obcí. 

Setkání bylo zahájeno netradičně prohlídkou Záchranné stanice živočichů v Makově, která se nachází nedaleko Bošovic. V tomto zařízení pomáhají poraněným, nemocným či opuštěným volně žijícím živočichům. Řada obcí přispívá na provoz záchranné stanice z rozpočtu obcí, a tak se starostové obcí mohli na vlastní oči přesvědčit, jak záchranná stanice funguje.

Již tradičnější program v obecním sálku v Bošovicích pokračoval úvodním setkáním starostů, představením Centra společných služeb obcí. Pracovníci svazku obcí představili mimojiné aktuální pomocné činnosti zajišťované pro obce na Písecku a příklady a náměty na rozšíření služeb pro obce do budoucna. V rámci setkání vystoupil také Ing. Lukáš Vlček, předseda svazku obcí Mikroregionu Stražiště, působící na Pacovsku na Vysočině. Seznámil přítomné s tím, jak tento svazek obcí pomáhá obcím v jejich regionu a představil mimojiné možnosti profesionalizace činnosti svazku obcí.

Po ukončení setkání navázal seminář pro přítomné zástupce obcí a svazků obcí na téma novely zákona o obcích a nového občanského zákoníku. Lektor JUDr. Vladimír Novotný – odborný poradce pro veřejnou správu – rozebral jednotlivé změny v legislativě a jejich konkrétní dopady na činnost obcí a jejich orgánů, nakládání s obecním majetkem apod. Zároveň seznámil zástupce obcí s příklady z jeho poradenské praxe a s problémy, které přináší uplatnění zákona o obcích a nového občanského zákoníku při běžném provozu obcí. Prostor byl věnován také konkrétním dotazům zástupců obcí.

9. 9. 2016 | Aktuality