Vzdělávací zájezd za poklady jihočeského knihovnictví a písemnictví

Svazek obcí regionu Písecko ve spolupráci s Regionálním oddělením Městské knihovny Písek uspořádal na začátku června vzdělávací zájezd pro knihovnice z regionu Písecka a Milevska do klášterů Zlatá Koruna a Vyšší Brod.

V klášteru Zlatá Koruna knihovnice navštívily expozici Písemnictví v jižních Čechách a depozitáře Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, kde jsou uloženy staré tisky, prvotisky a rukopisy. Odborný výklad zajistil Mgr. Jindřich Špinar z Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích.

Dále účastnice zavítaly do unikátní klášterní knihovny Cisterciáckého opatství Vyšší Brod. Součástí programu byl odborný výklad Františka Tripese. Celkově je zde uloženo kolem 70 tisíc knižních titulů včetně vzácných prvotisků a iluminovaných rukopisů.

Vzdělávací akce jistě přispěla k profesnímu obohacení účastníků. Účastnice si „osvěžily“ základy českého knihovnictví a písemnictví a dozvěděly se zajímavosti z knihovnické práce našich předků. Přínosem bylo také to, že si knihovnice mohly neformálně vyměnit zkušenosti z vlastní knihovnické praxe.

Akce se zúčastnilo téměř 30 knihovnic z regionu Písecka a Milevska.
Fotodokumentace

086

085

077

072

080

053

 

13. 6. 2016 | Aktuality