ZŠ Tomáše Šobra Písek sdílí zkušenosti v rámci projektu MAP

Níže uvádíme dva příspěvky pedagogů ze Základní školy Tomáše Šobra v Písku o úspěšných aktivitách pořádaných v tomto školním
roce v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko.

 

1/ Ukázka párové výuky

Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek ve spolupráci se Svazkem obcí regionu Písecko,

MAS Brána Písecka a MAS Vodňanská ryba v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) uspořádala v listopadu 2016 ukázku párové výuky. Akce se zúčastnilo 13 ředitelů základních škol z Písku a okolí, část programu navštívila i starostka města Písku Mgr. E. Vanžurová a další hosté. Po úvodním vysvětlení principů a zásad párové výuky se zájemci rozdělili na skupiny a postupně zhlédli matematiku prof. Hejného v I.A a v II.A, po přestávce pak dvě hodiny zaměřené na čtenářské dovednosti žáků III.B a VI.A. Po praktických ukázkách ještě ve sborovně proběhla reflexe s vyučujícími.

Párová výuka je inovativní způsob vedení hodiny, kdy dva vyučující jako (ideálně) rovnocenní partneři spolupracují. A spolupráce se týká všech fází vyučování – společná je příprava na hodinu, její realizace a následné zhodnocení. Párová nebo také tandemová výuka je nyní podpořena v tzv. šablonách, tedy zjednodušených dotacích v rámci OP VVV. Tím se stává atraktivní pro širší okruh škol, a roste zájem o sdílení metodiky od těch, kteří metodu zkoušejí už déle. ZŠ Tomáše Šobra se v oblasti párové výuky inspirovala v ZŠ Kunratice prostřednictvím projektu Pomáháme školám k úspěchu. Společně s kunratickými jsme pak pracovali v projektu Kolegiální podpora formou párové výuky, který podpořila česká bankovní asociace.

Nyní jsme rádi, že díky spolupráci v MAP můžeme naše zkušenosti sdílet s ostatními (mimo) píseckými školami a navzájem se inspirovat. Jde o jeden z konkrétních přínosů spolupráce v rámci místního plánování. Akce měla i ohlas v místním tisku – viz Písecký deník ze dne 13.12. 2016 článek Ukázkové hodiny v ZŠ Tomáše Šobra.

Mgr. Jaroslav Volf

 

2/ Setkání odborné skupiny učitelů českého jazyka

Dne 9. 3. 2017 byli pozváni učitelé českého jazyka na setkání odborné diskusní skupiny češtinářů v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP).

I my jsme se velice rádi této akce zúčastnily, protože nám rozvoj škol na Písecku není lhostejný. Toto setkání se uskutečnilo zejména proto, aby se zjistilo, zda je mezi učiteli českého jazyka snaha a zájem o rozvíjení vzájemné spolupráce mezi školami.

Zástupci jednotlivých škol se nejprve představili a poté prezentovali, co vše nabízejí (dělají) pro rozvoj čtenářské gramotnosti. V porovnání s ostatními školami se ukázalo, že v této oblasti nejsme žádným nováčkem a že máme našim žákům i ostatním kolegům opravdu co nabídnout – ať už zkušenosti s pravidelnými dílnami čtení, fungováním školního čtenářského klubu, třídních knihovniček, organizováním autorských či scénických čtení (např. Listování) nebo vydáváním školního časopisu a dalšími aktivitami. Pochvalovaly jsme si rovněž spolupráci s Městskou knihovnou Písek, nejen co se týče návštěv vzdělávacích lekcí v knihovně, ale také fungování pobočky knihovny u nás ve škole.

Během setkání jsme si uvědomily, jak důležitou metodickou i finanční podporu získáváme díky zapojení v projektu Pomáháme školám k úspěchu a jaký kus cesty se nám už podařilo ujít. Na veškeré dotazy účastníků setkání jsme pohotově reagovaly a zároveň jsme ostatním školám nabídly účast na pravidelných sdíleních s naší pedagogickou konzultantkou Mgr. Květou Krüger, která u nás na škole již pořádáme a při nichž si kolegové z různých škol vyměňují své zkušenosti.

Nakonec jsme se všichni shodli na tom, že komunikace mezi subjekty, které ovlivňují vzdělávání na Písecku, je velmi důležitá a žádoucí. Taková setkání, kdy si učitelé vyměňují zkušenosti, společně se informují, motivují, vzdělávají a plánují budoucí aktivity, jsou pro naši práci s dětmi smysluplná a přínosná. Vážíme si práce ostatních kolegů a z prvního setkání diskusní skupiny si i my odnášíme několik nových nápadů, které co nejdříve vyzkoušíme i na naší škole.

Mgr. Romana Bláhová, Mgr. Lucie Samcová, Mgr. Radka Houšková

 

01-Dopoledne s ukázkami párové výuky začalo v naší pobočce knihovny

Dopoledne s ukázkami párové výuky začalo v naší pobočce knihovny

05-návštěva hodiny párové výuky na ZŠ T_Šobra

Návštěva hodiny párové výuky na ZŠ Tomáše Šobra

06-Třída VI.A se těší na hodinu českého jazyka

Třída VI.A se těší na hodinu českého jazyka

03-Přednáší Květa Krüger-pedagogická konzultantka v projektu Pomáháme školám k úspěchu

Přednáší Květa Krüger, pedagogická konzultantka v projektu Pomáháme školám k úspěchu

 

28. 4. 2017 | Aktuality, MAP