Další činnosti

  • Technická a stavební podpora (předinženýrské a inženýrské činnosti při přípravě stavebních projektů, zastupování při jednání s orgány státní správy a ostatními účastníky řízení, spolupráce/konzultace se stavebními odborníky/projektanty atd.)
  • Zpracování strategických plánů/programů rozvoje obcí
  • Další pomocné činnosti dle potřeb a zájmu obce