Řízení a administrace projektů – projektový management

  • Řízení a administrace realizace projektů financovaných z krajských, národních a evropských dotačních/nadačních programů
  • Zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, podkladů pro vyúčtování projektu
  • Administrativní a metodická podpora v průběhu realizace projektu vč. přípravy dokladů pro uzavření/vydání Smlouvy/Rozhodnutí o poskytnutí dotace, řízení projektu po uzavření/vydání Smlouvy/Rozhodnutí, zpracování závěrečného vyúčtování projektu
  • Příprava výběrových/zadávacích řízení na zakázky v rámci projektu, konzultace při výběru dodavatele
  • Poradenství při řízení a realizaci projektů