Kontakty

Základní údaje

Svazek obcí regionu Písecko
Velké náměstí 114/3
39701 Písek

w3fv2if
ID datové schránky

71213996
IČO

644682369/0800
Číslo účtu

sorp@sorp.cz
E-mail

Kontakty – vedení svazku

Ing. arch. Petra Trambová

Předsedkyně Rady regionu SORP

Ing. Ivan Radosta

Místopředseda Rady regionu SORP

Kontakty – zaměstnanci svazku

Projekty/veřejné zakázky/administrativa

Mgr. Dagmar Voldřichová, tel.: +420 778 510 600, e-mail: voldrichova@sorp.cz

MAP III Písecko

Ing. Taťána Mládková, tel.: +420 775 039 600, e-mail: mladkova@sorp.cz

Mgr. Jitka Soldátová, tel.: +420 775 595 600, e-mail: soldatova@sorp.cz

Veřejně prospěšné práce

Renata Krůtová, tel.: +420 775 099 600, e-mail: vpp@sorp.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Taťána Mládková