Oslovení k účasti na setkání k sestavení pracovní skupiny pro financování v rámci MAP II Písecko

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání k sestavení pracovní skupiny pro financování v rámci projektu MAP II Písecko, které se uskuteční dne 7. listopadu od 9 hod. v zasedací místnosti SORP.

Vytvoření pracovní skupiny pro financování je jednou z povinných aktivit projektu MAP II Písecko. Pracovní skupina se bude aktivně podílet na celém procesu společného plánování v území a na aktualizaci dokumentace MAP. Bude se zejména zabývat vyhledáváním a identifikací finančních zdrojů na realizaci záměrů škol a dalších účastníků MAP na Písecku. Pracovní skupina bude připravovat podklady pro rozhodování.

Cílem setkání je představení plánovaných aktivit projektu MAP II, diskuse k činnosti pracovní skupiny pro financování a sestavení jejích členů. Pokud máte ve svém okolí někoho (zástupce obcí, škol, projektového manažera apod.) se zájmem o zapojení do této skupiny, prosím o předání této pozvánky.

Svoji účast na setkání prosím potvrďte do pátku 2.11.2018 na kontakt: mladkova@sorp.cz. Případné dotazy zodpoví vedoucí PS pro financování MgA. Petr Kukla na adrese kukla@regioprojekt.cz, nebo manažerka projektu MAP II Písecko Ing. Taťána Mládková na tel: 775039600.

S přáním příjemného dne

Ing. Taťána Mládková
Manažerka projektu MAP II Písecko
MgA. Petr Kukla, koordinátor projektu

15. 10. 2018 | MAPII Písecko